Intézménytakarító

Intézménytakarító

  • OKJ szám: 31 853 05
Leírás:

Intenzív, 2,5 hónapos OKJ-s képzés Szegeden!

Nyilvántartásba vételi szám: E-001297/2015/A089

Az intézménytakarítás során formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben. 

Elméleti képzési idő aránya: 30 %

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I. bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: 20 perc felkészülést követően a modulleírásban meghatározottak szerint kettő, egy kézi eszköz és egy géphasználatot is megkövetelő eljárás vagy technológia végrehajtása a próbaszennyeződésekkel előkészített, az elvárható normaidő szerint minimum 15-15 perc végrehajtási időnek megfelelő méretű területen/felületen. A feladat része a szennyeződések felismerése, a terület/felület felismerése, fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetése, felmérése, amennyiben szükséges, a szennyeződés mennyiségének becslése, a kezelőszer-szükséglet meghatározása és előkészítése, biztonságos végrehajtás a technológiai fegyelem betartása mellett, a hatékonyságvizsgálat és az átadás. Adekvát válaszadás 10 percben a vizsgabiztos kérdéseire a teljes modul ismeretanyagából. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat súlyaránya:100%

Képzés költsége: 90.000 Ft

Vizsga költsége: 60.000 Ft


Részletes információ:

Habina Péter felnőttképzési osztályvezető 

Telefon: 62/554 – 275

E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu

Részletes adatok - Tanfolyam

Képzés jellege Tanfolyam
Képzési idő
Képzési idő (órában) 0
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Nem
Tanfolyam ára 150000
Tanfolyam akciós ára 0