Grafikus

Grafikus

  • OKJ szám:54 211 04
Leírás:

Képzés: 2 vagy 1 év (szakmai előképzettség esetén )

Grafikus szakképesítés

  • Ágazati besorolás: képző- és iparművészet
  • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Képzés munkarendje:esti
  • Képzési forma: szakgimnázium

A grafikus olyan  vizuális és rajzkultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika  különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló  véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására  alkalmas. Tervvázlatokat és azok variációit készíti, majd kivitelezi a  munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a  megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés  szervezésének szakmai kritériumait. Munkája során a számítógépes  grafikai programok ismeretét és idegennyelv-tudását is felhasználja.  Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik,  melyek képessé teszik alkotói feladatai megoldására, valamint az  alkalmazott és művészi grafika területén egyéni szemléletű, képi  kifejező eszközök használatára. Tudása alapján alkalmas tanulmányai  folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

Az  alkalmazott grafikus ismeretek tanításának célja olyan középfokú  művészeti szakemberek képzése, akik tisztában vannak a szakma két fő  területéhez (sokszorosítható grafikai illusztráció, tervező- vagy  reklámgrafika) kapcsolható termékek előállítási elméletével és  gyakorlatával, továbbá képesek a munkájuk végzéséhez szükséges technikai  eszközök (számítógép, fotó-, magas-, mély- és síknyomtató eszközök)  használatára. Az iskolánkban működő Vedres Galériában lehetőség van a  tehetséges grafikusok műveinek bemutatására

Ágazat: Képző- és iparművészet

Részletes adatok - Felnőttoktatás

Engedélyeztetési szám OKJ száma: 54 211 04
Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Technikum
Nappali rendszerű képzés Nem
Felnőttoktatás esti mnk rend
Ágazat Képző- és iparművészet
Szakmacsoport
Képzési idő 2 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő
Jelentkezési határidő
Előírt gyakorlati idő Nem
Pályaalkalmassági Igen
Tanfolyam ára 0
Tanfolyam akciós ára 0