Grafikus

Grafikus

  • OKJ szám: 54 211 04
Leírás:

A grafikus olyan vizuális és rajzkultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat és azok variációit készíti, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegennyelv-tudását is felhasználja. Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, melyek képessé teszik alkotói feladatai megoldására, valamint az alkalmazott és művészi grafika területén egyéni szemléletű, képi kifejező eszközök használatára. Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

Az alkalmazott grafikus ismeretek tanításának célja olyan középfokú művészeti szakemberek képzése, akik tisztában vannak a szakma két fő területéhez (sokszorosítható grafikai illusztráció, tervező- vagy reklámgrafika) kapcsolható termékek előállítási elméletével és gyakorlatával, továbbá képesek a munkájuk végzéséhez szükséges technikai eszközök (számítógép, fotó-, magas-, mély- és síknyomtató eszközök) használatára. Az iskolánkban működő Vedres Galériában lehetőség van a tehetséges grafikusok műveinek bemutatására.

Ágazat: Képző- és iparművészet

Részletes adatok - Középiskola

Képzés jellege Iskolarendszerű
Iskolatípus Szakgimnázium
Nappali rendszerű képzés Igen
Ágazat Képző- és iparművészet
Szakmacsoport
Képzési idő 4+1 év
Szakmai előképzettség Nem
Iskolai előképzettség Nem
Központi írásbeli köteles (bemeneti feltétel) Igen
Egészségügyi alkalmasság Igen
Várható indulási idő 2019. 09. 02.
Jelentkezési határidő 2019. 08. 31.
Előírt gyakorlati idő Igen
Pályaalkalmassági Nem